Ježiš povedal: “Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.” (Mt 16,21-27)

Bilingválne štúdium

november 12th, 2014

Riaditeľstvo Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča oznamuje, že po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára v školskom roku 2015/2016 triedu s 5 –ročnou bilingválnou  formou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.

Viac TU

DOD 2014

november 12th, 2014

Dňa 10.12.2014 sa uskutoční v priestoroch Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame žiakov základných škôl ôsmeho a deviateho ročníka a ich rodičov.

Vítaní sú záujemcovia o 4- ročný odbor ako aj o 5-ročný bilingválny odbor. Tešia sa na Vás študenti a učitelia školy!

Rodičovské spoločenstvo

november 12th, 2014

Dňa 27.11.2014 o 16:30 hod. sa v jednotlivých triedach uskutočnia triedne aktívy. Srdečne pozývame všetkých rodičov.

Týždeň vedy a techniky na KFMT FHPV PU v Prešove

november 11th, 2014

Dňa 11. 11. 2014 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili na seminári, na ktorom sa oboznámili s históriou CERNu a so základmi štandardného modelu stavby látky. Podujatie sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Katedre fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Imatrikulácia

október 30th, 2014

IMG_3853 - kópiaTak, ako každý rok, sa aj túto jeseň dňa 29.10.2014 uskutočnila Imatrikulácia pre nových prvákov školy. Celá akcia sa niesla v duchu zábavy, pohody a smiechu kde po absolvovaní všetkých úloh, zložení sľubu i odovzdaní darčekov sa v plnom prúde začala diskotéka. Prváci vitajte!

Update Zuzana Hrehová dňa 30.10.2014