Keď učeníci videli Ježiša kráčať po mori, zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ (Jn 6,16-21)

Záver šk. roka 2016/2017

jún 30th, 2017

IMG_5799Dňa 29.6.2017 pri slávení archijerejskej sv. liturgie v Bazilike minor v Ľutine ďakovali žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi za uplynulý školský rok 2016/2017. Arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ v homílii povzbudil študentov k usilovnosti, aby sa nechali viesť svojimi učiteľmi, rodičmi a všetkými múdrymi ľuďmi. V piatok 30.6.2017 si žiaci z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia a s úsmevom na tvári odišli na prázdniny.

Zážitkový splav rieky Hornád

jún 24th, 2017

20170622_083940Dňa 22. 6. 2017 žiaci druhého ročníka splavovali rieku Hornád v trase Malá Lodina – Trebejov. Aj keď to bola pre nich nová skúsenosť, viedli si veľmi dobre a zvládli aj výzvy, ktorým ich rieka v tomto úseku vystavila. Skvelé zážitky umocnilo aj počasie, ktoré bolo na ich strane.

Fotoalbum

Poznávací zájazd Krakow – Wieliczka – Oswiecim

jún 17th, 2017

IMG_5444V dňoch 14. – 16.6.2017 navštívila skupina študentov nášho gymnázia v doprovode svojich učiteľov a o. Baku mesto Krakow. So sprievodkyňou Martou sme absolvovali prehliadku najzaujímavejších historických pamiatok. Navštívili sme zámok Wawel, Jagelowskú univerzitu, hlavné námestie a Mariánsku baziliku s gotickým oltárom. Druhý deň pobytu nasledovala prehliadka soľnej bane vo Wieliczke, ktorá nepretržite pracuje od 13. storočia. Po návrate do centra Krakowa  sme boli účastní na veľkej procesii a sv. omši na sviatok Božieho Tela a Krvi. V popoludňajších hodinách pokračovala prehliadka v židovskej štvrti Kazimierz. Posledný deň pobytu sme navštívili pútnické miesto – Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Obdivovali sme nádherné mozaiky v Centre Jána Pavla II, slávili sme sv. liturgiu a pomodlili sme sa Korunku Božieho milosrdenstva. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do vojnou skúšaného Osvienčimu, kde sme v daždi absolvovali prehliadku tábora Auschwitz – Birkenau. Celé nebo plakalo nad hrôzou holokaustu. Za obete sme sa pomodlili Panychídu. Unavení, ale plní zážitkov sme sa v piatok vo večerných hodinách vrátili do Prešova.

Fotoalbum

Milujem svoje mesto

jún 1st, 2017

davPri príležitosti osláv 770. výročia Prešova sa v dňoch 22.5. – 27. 5. 2017 uskutočnil 1. ročník Festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Hlavným organizátorom podujatia “Milujem svoje mesto”, ktoré prebiehalo aj pod záštitou primátorky A. Turčanovej bola Platforma Kresťania v Prešove. Zapojilo sa 13 škôl, 7 organizácii z rôznych cirkevných spoločenstiev a tiež aj  naši šikovní žiaci. Prváci a druháci skrášľovali, upratovali naše mesto a od koordinátorov si vyslúžili za svoju usilovnosť, nasadenie a odvedenú prácu veľkú pochvalu. ĎAKUJEME!

2. kolo prijímacích skúšok

máj 30th, 2017
Riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča vyhlasuje na doplnenie počtu žiakov do triedy
2. kolo prijímacích skúšok na bilingválnu formu štúdia.
Termín: 20.6.2017

Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 8-ročných gymnázií do 14.6.2017

Viac informácií tu.