Hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty, Pane, nám ich odpúšťaš. (Ž 65)

Splav Hornádu

máj 24th, 2016

V pondelok 23. mája 2016 sa odvážni druháci nášho gymnázia spolu s vyučujúcimi Mgr. J. Brezinovou a Mgr. L. Mikuláškovou zúčastnili zážitkového splavu na rieke Hornád. V rámci 2. ročníka projektu NAUTILUS – Za jedničku dolu vodou pre nás tento splav zorganizoval Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.  Splavom nás sprevádzali a o našu bezpečnosť dbali skúsení inštruktori Michael Široký a Miloš Kollár, členovia slovenského skautingu. Splavovať sme začali v Malej Lodine. Počas splavu sme si okrem zábavy vychutnali krásny pohľad na krajinu, naučili sme sa techniku ovládania člna, snažili sme sa rozoznávať a predvídať riziká a bezpečne dôjsť do cieľa splavu, ktorý bol v Trebejove. Pre všetkých účastníkov splavu to bol neopísateľný zážitok.

 

splav

 

Update Lenka Mikulášková dňa 24.5.2016

Deň anglického jazyka

máj 9th, 2016

IMG_9744V poslednú aprílovú dekádu boli na steny chodieb nášho gymnázia nainštalované frázy v anglickom jazyku. Dôvodom bolo pripomenutie si Dňa anglického jazyka. Pri tejto príležitosti si dňa 6.5.2016 študenti  z jednotlivých tried  zmerali sily v riešení  kvízových úloh, ktoré im pripravili žiaci 3.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Miháľovej .

GTF Quiz 2016

máj 9th, 2016

IMG_9761Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča sa  zapojilo do súťažného projektu GTF Quiz 2016.

Dňa 2.5.2016 si na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove študenti nášho gymnázia Ráchel Saraková, Martina Fedorová a Filip Marga zmerali sily vo vedomostnom kvíze so študentami  stredných škôl Prešova. Obsadili prvé miesto, ku ktorému im srdečne blahoželáme.

Záverečná konferencia

máj 9th, 2016

Dňa 28.4.2016 sa v jedálni našej školy uskutočnila záverečná konferencia k projektu Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča.

Na programe konferencie  bola:

IMG_9607-informácia o projekte / Ing.H.Čitbajová/,

-priebeh a hodnotenie projektu / študentky R.Saraková , P.Poráčová, RNDr.E.Bodnárová/,

-prednáška Založenie záhrady s využitím dažďovej vody /Ing.L.Kolníková/,

-prednáška  Dobrovoľníci a ochrana prírody / Ing.M.Hrešová/,

-diskusia a občerstvenie. Viac o konferencii…

Workshop „ Chráňme zeleň”

apríl 24th, 2016

k projektu „Modrá škola“ na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča

 Dňa 20.04.2016 sa v priestoroch Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil workshop – Chráňme zeleň” k projektu s názvom „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča“

IMG_9502Prezentovala sa téma dažďových pralesov – ich význam, výskyt, rastlinstvo a živočíšstvo. Počas prezentácie riešili študenti úlohy spojené s touto témou. Možnosti záchrany dažďových pralesov bola aktivita, v rámci ktorej si žiaci mali možnosť uvedomiť, že ak chceme zachovať dažďové pralesy pre budúce generácie, musíme urobiť niečo konkrétne. Táto prezentácia bola spojená s rôznymi aktivitami žiakov. Počas workshopu sa žiaci ďalej oboznámili aj s národnými parkami a s ďalšími formami chránených území na Slovensku a ich významom pre spoločnosť a tiež sa dozvedeli o návštevných poriadkoch v národných parkoch. Záver bol venovaný chráneným územiam v okresoch Prešov a Sabinov, s cieľom podporiť záujem žiakov  a podnietiť ich k získaniu vedomostí o prostredí, v ktorom žijú.

Viac o workshope …