Boh nám je útočišťom a silou, vždy prítomnou pomocou v súžení. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem. (Ž 46)

Druhé kolo prijímacích skúšok na bilingválnu formu štúdia

máj 27th, 2015

prijímačkyRiaditeľ Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok na bilingválnu formu štúdia.

Prihlásiť sa môžu žiaci ôsmeho a deviateho ročníka do 09.06.2015.

Kritéria pre prijatie sú tie isté ako v prvom kole.

Dátum konania druhého kola prijímacích skúšok je 16.06.2015.

Výsledky prijímacieho konania

máj 14th, 2015

Zverejnené výsledky prijímacieho konania na školský rok 2015/2016.

Otváracia konferencia programu „Modré školy“

apríl 11th, 2015

02 01 03V utorok 31.3.2015 sa v školskej jedálni Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila otváracia konferencia k projektu finacovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu vo výške 39 805 €.

Cieľom projektu  s názvom   Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, teda aj prevencia povodní a sucha.

Viac

Prijímacie skúšky

apríl 8th, 2015

prijímačky

Prijímacie skúšky na 4-ročnú formu štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča budú  11. 05. 2015 ( pondelok) a 14. 05. 2015 (štvrtok).

Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Viac

Update Marianna Iľkovičová dňa 11.4.2015

Otváracie podujatie projektu

marec 30th, 2015

Pozývame Vás na otváracie podujatie v rámci projektu:

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča.

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.

Otváracie podujatie sa bude konať dňa 31. 3. 2015 o 9.30 hod. v školskej jedálni.