Ježiš povedal svojim učeníkom: “Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.” (Lk 22,24-27)

Bilingválne štúdium

december 31st, 2014

Riaditeľstvo Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča oznamuje, že po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára v školskom roku 2015/2016 triedu s 5 –ročnou bilingválnou  formou štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.

Viac TU

E-testovanie

december 18th, 2014

Dnes, 18.12.2014 o 9:00 sa uskutoční prvý pokus E-testovania. Test je dostupný na adrese: https://www.etest-nucem.sk/student

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

december 16th, 2014

Od 15.1.2015 ponúkame pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl bezplatný prípravný kurz na prijímacie skúšky na 4- ročnú aj 5-ročnú bilingválnu formu štúdia.

Záujem o kurz môžte nahlásiť na tel. 0903 982195, 0917 350140, riaditel@gojdic.eu

Vianoce v Európe 2014

december 11th, 2014

A

Dňa 10.12.2014 sa  žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili medzinárodného podujatia „Vianoce v Európe 2014.“ Hlavnou myšlienkou podujatia bolo spojiť študentov a učiteľov európskych škôl vo svete gastronómie a kultúry, predstaviť rôznorodosť vianočných tradícií účastníckych 13 krajín. Žiaci mali možnosť vidieť, ako veriaci vo svete slávia vianočné sviatky, degustovať typické jedlá a zároveň spoznať odlišnosť chutí národov.

Update Marianna Iľkovičová dňa 12.12.2014

DOD 2014

december 10th, 2014

Dňa 10.12.2014 sa uskutoční v priestoroch Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame žiakov základných škôl ôsmeho a deviateho ročníka a ich rodičov.

Vítaní sú záujemcovia o 4- ročný odbor ako aj o 5-ročný bilingválny odbor. Tešia sa na Vás študenti a učitelia školy!