Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. (Ž 23)

Otváracie podujatie projektu

marec 30th, 2015

Pozývame Vás na otváracie podujatie v rámci projektu:

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča.

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.

Otváracie podujatie sa bude konať dňa 31. 3. 2015 o 9.30 hod. v školskej jedálni.

Program Modré školy

marec 30th, 2015

V rámci programu Modré školy, do ktorého sa zapojila naša škola projektom Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča, sa v máji zúčastnia naši dvaja študenti s pedagógom štvordňového študijného pobytu v Nórsku.

Pobyt je financovaný prostriedkami určenými na financovanie bilaterálnych aktivít s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom z Grantov EHP.

Riaditeľské voľno

marec 26th, 2015

Riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča udeľuje študentom dňa 27. 3. 2015 riaditeľské voľno z dôvodu duchovnej obnovy učiteľov a zamestnancov školy.

Triedne aktívy

marec 25th, 2015

Dňa 26.3.2015 o 16:30 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne aktívy. Srdečne pozývame všetkých rodičov.

Update Marianna Iľkovičová dňa 25.3.2015

Účelové cvičenie – Lanové centrum

marec 17th, 2015

11059329_1552913781663214_3331427991966172942_nDňa 17.03.2015 sa študenti 1. – 3. ročníka zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa uskutočnilo v Lanovom centre na Sídlisku III v Prešove. Slnečné počasie spríjemňovalo veľmi pohodovú a veselú atmosféru akcie, kedy si študenti mohli vyskúšať svoju odvahu či prekonanie sa.

Update Zuzana Hrehová dňa 18.3.2015