Pavol píše: “Pamätaj na to, že Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec.” (2 Tim 2,8-13)

Návšteva učiteľov z Miškolca

jún 12th, 2014

IMG_3167Dňa 11. júna nás navštívilo 41 učiteľov našej partnerskej školy z Miškolca. Počas dňa navštívili múzeum, arcibiskupský úrad s katedrálou a vyhliadkovú vežu. V popoludňajších hodinách sme sa s nimi lúčili pri soche Jána Pavla II. Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

Update Marianna Iľkovičová dňa 12.6.2014

EDUCATE Slovakia

jún 6th, 2014

IMG_3085V dňoch 2. – 6. júna 2014 prebieha na našej škole projekt EDUCATE Slovakia, ktorý sa realizuje s podporou agentúry AIESEC. Žiaci sa počas vyučovania stretávajú so študentami z Rumunska, Nigérie a Thajska a diskutujú o rôznych témach a dozvedajú sa o iných kultúrach. Komunikačným jazykom je angličtina. V popoludňajších hodinách trávia čas pri spoločných posedeniach alebo športových  aktivitách.

Update Marianna Iľkovičová dňa 6.6.2014

KOŽAZ

jún 5th, 2014

IMG_20140521_115353

V dňoch 19.5. – 21.5. 2014 naši tretiaci absolvovali Kurz ochrany života a zdravia.

Update Marianna Iľkovičová dňa 5.6.2014

Úspech nášho Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

jún 3rd, 2014

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vydal v posledných dňoch výsledky maturitných skúšok 2014, ktoré sa merali na všetkých stredných školách na Slovensku. Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča  získalo z predmetu slovenský jazyk a literatúra percentil 97 percent, čím sa z tohto predmetu zaradilo medzi najlepšie hodnotené gymnázia na Slovensku. 

Prijímacie skúšky

máj 15th, 2014

Zápis prijatých žiakov do prvého ročníka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča bude 15.05.2014,  16.05.2014,  22.05.2014 a 23.05.2014 v čase od 8:00 – 17:00 hod. v miestnosti č. 203.

Výsledková listina 2014

Update Marianna Iľkovičová dňa 22.5.2014