Ježiš povedal: Ja som prišiel, aby ste mali život a aby ste ho mali hojnejšie. (Jn 10,1-10)

Prijímacie konanie

február 27th, 2017

Prijímacie skúšky do prvého ročníka 5-ročnej bilingválnej formy štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnia v dňoch:

     30.03.2017 - anglický jazyk

     31.03.2017- slovenský jazyk a literatúra a matematika

 

Na prijímacie konanie boli určené tieto kritéria: Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 – bilingválne štúdium

2 % dane

február 20th, 2017

Vážení rodičia a priatelia školy,

prosíme o podporu našej školy darovaním 2% z daní. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a vybavenia školy.

Na stiahnutie Vyhlásenie

Viac o darovaní dane tu.

 

Riaditeľstvo Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča oznamuje,

január 29th, 2017

že v školskom roku 2017/2018 otvorí 1 triedu 4-ročného štúdia a 1 triedu 5-ročného bilingválneho anglického štúdia. Viac informácií tu.

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

január 16th, 2017

Pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl ponúkame bezplatný prípravný kurz na prijímacie skúšky na 4- ročnú aj 5-ročnú bilingválnu formu štúdia z predmetov anglický jazyk, slovenský jazyk a matematika.

Kurz bude prebiehať od 1.2.2016 raz týždenne (učebňa humanitných predmetov, č. 302):

utorok 14:30 – slovenský jazyk, matematika
streda 14:30 – anglický jazyk

Záujem o kurz môžte nahlásiť na tel. 0903 982195, 0917 350140, riaditel@gojdic.eu

Matematický klokan

marec 22nd, 2017

image001.gif

V pondelok 20.3.2017 sa 10 študentov nášho gymnázia zapojilo do riešenia najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže na svete –  Matematický klokan. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – Kadet G12 (1. a 2. ročník gymnázia) a Junior (3. a 4. ročník gymnázia). Netrpezlivo čakáme na zverejnenie výsledkov.

Night in Paris

február 21st, 2017

IMG_4310

V sobotu 18.2.2017 sa v jedálni školy stretli študenti, učitelia, rodičia, absolventi a sympatizanti nášho gymnázia na školskom plese. Tohtoročný sa niesol v duchu Parížskej noci. Na príprave a realizácii sa podieľali žiaci 3.A spolu s triednou učiteľkou RNDr. E. Bodnárovou. Všetko, čo sľúbili, splnili – nechýbala pekná výzdoba, chutná večera, príjemná zábava, kultúrny program a štedrá tombola. V pondelok po chodbách i v triedach zazneli pozitívne ohlasy na túto peknú akciu, ktorá má na škole tradíciu už  13-ty rok.

Divadelné predstavenie

február 1st, 2017

2050154_625x Dňa 31.1.2017 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Jana z Arku v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pôvodný slovenský muzikál napísaný na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky, texty piesní a hudba, scéna i kostýmy v nás zanechali pekný umelecký zážitok.

Update Lenka Mikulášková dňa 1.2.2017