Ježiš povedal: “Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.” (Lk 6,27-38)

Ľadový ples

február 15th, 2015

IMG_4314Dňa 14.2.2015 sa uskutočnil ďalší ročník plesu Gymnázia bl. P. P. Gojdiča s tematickým názvom Ľadový ples. Okrem študentov sa do priestorov školskej jedálne so zimnou atmosférou prišli zabaviť aj bývalí absolventi, rodičia, pedagógovia či iní hostia. Študenti 3.A triedy si pod taktovkou triednej učiteľky Mgr. M. Iľkovičovej pripravili okrem súťaží a programu aj zaujímavé ceny do tomboly, ktoré potešili a rozosmiali mnohé tváre.

Update Zuzana Hrehová dňa 15.2.2015

Olympiáda zo španielskeho jazyka

február 13th, 2015

vlajka šDňa 9.2.2015 sa žiačky štvrtého ročníka, M. GromošováD. Trenčanová zúčastnili krajského kola Olympiády zo španielskeho jazyka, ktoré sa konalo na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Žiačky sa so svojou snahou a usilovnosťou presadili na nádhernom 6. mieste  D. Trenčanová1. mieste M. Gromošová, čo jej zaručuje postup do celoštátneho kola.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov 10.-11.marca 2015 v Bratislave.

Update Marianna Iľkovičová dňa 18.2.2015

Prijímacie konanie

február 2nd, 2015


Prijímacie skúšky do prvého ročníka 5-ročnej bilingválnej formy štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v školskom roku 2015/2016 sa uskutočnia v dňoch 9.4.2015 a 10.4.2015.
Na prijímacie skúšky boli určené tieto kritériá.

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

január 31st, 2015

Od 15.1.2015 ponúkame pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl bezplatný prípravný kurz na prijímacie skúšky na 4- ročnú aj 5-ročnú bilingválnu formu štúdia z predmetov anglický jazyk, slovenský jazyk a matematika.

Záujem o kurz môžte nahlásiť na tel. 0903 982195, 0917 350140, riaditel@gojdic.eu

Beseda o Argentíne

január 23rd, 2015

argentínaDňa 21.1.2015 sa konala jazykovo-geografická beseda o ArgentíneJuanom Ignaciom Contreras z Buenos Aires. Študenti tretieho a štvrtého ročníka mali možnosť si vyskúšať svoju španielčinu v praxi a rozšíriť si svoj obraz o tejto krajine. Zistili, že nielen hrajú najlepší futbal a robia najlepšie steaky, ale spoznali krajinu plnú kontrastov, a to od ľadovcov na juhu až po vodopády Iguazú na severe. Neobišli ani Buenos Aires – perlu juhoamerických miest, mesto tanga, maté aj pápeža Františka.

Update Marianna Iľkovičová dňa 23.1.2015