Keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva. (Tít 3,4-7)

Otváracia konferencia programu „Modré školy“

apríl 11th, 2015

02 01 03V utorok 31.3.2015 sa v školskej jedálni Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila otváracia konferencia k projektu finacovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu vo výške 39 805 €.

Cieľom projektu  s názvom   Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, teda aj prevencia povodní a sucha.

Viac

Prijímacie skúšky

apríl 8th, 2015

prijímačky

Prijímacie skúšky na 4-ročnú formu štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča budú  11. 05. 2015 ( pondelok) a 14. 05. 2015 (štvrtok).

Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Viac

Update Marianna Iľkovičová dňa 11.4.2015

Otváracie podujatie projektu

marec 30th, 2015

Pozývame Vás na otváracie podujatie v rámci projektu:

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča.

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.

Otváracie podujatie sa bude konať dňa 31. 3. 2015 o 9.30 hod. v školskej jedálni.

Program Modré školy

marec 30th, 2015

V rámci programu Modré školy, do ktorého sa zapojila naša škola projektom Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča, sa v máji zúčastnia naši dvaja študenti s pedagógom štvordňového študijného pobytu v Nórsku.

Pobyt je financovaný prostriedkami určenými na financovanie bilaterálnych aktivít s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom z Grantov EHP.

Riaditeľské voľno

marec 26th, 2015

Riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča udeľuje študentom dňa 27. 3. 2015 riaditeľské voľno z dôvodu duchovnej obnovy učiteľov a zamestnancov školy.