Pavol píše: “Radujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite zmierení a Boh lásky a pokoja bude s vami.”
(2 Kor 13,11-13)

Výsledky prijímacieho konania

máj 14th, 2015

Zverejnené výsledky prijímacieho konania na školský rok 2015/2016.

Otváracia konferencia programu „Modré školy“

apríl 11th, 2015

02 01 03V utorok 31.3.2015 sa v školskej jedálni Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila otváracia konferencia k projektu finacovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu vo výške 39 805 €.

Cieľom projektu  s názvom   Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, teda aj prevencia povodní a sucha.

Viac

Prijímacie skúšky

apríl 8th, 2015

prijímačky

Prijímacie skúšky na 4-ročnú formu štúdia na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča budú  11. 05. 2015 ( pondelok) a 14. 05. 2015 (štvrtok).

Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Viac

Update Marianna Iľkovičová dňa 11.4.2015

Otváracie podujatie projektu

marec 30th, 2015

Pozývame Vás na otváracie podujatie v rámci projektu:

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča.

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.

Otváracie podujatie sa bude konať dňa 31. 3. 2015 o 9.30 hod. v školskej jedálni.

Program Modré školy

marec 30th, 2015

V rámci programu Modré školy, do ktorého sa zapojila naša škola projektom Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča, sa v máji zúčastnia naši dvaja študenti s pedagógom štvordňového študijného pobytu v Nórsku.

Pobyt je financovaný prostriedkami určenými na financovanie bilaterálnych aktivít s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom z Grantov EHP.