Rozmýšľam o všetkých tvojich skutkoch, Pane. Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. (Ž 143)

Code Week 2016

október 22nd, 2016

dsc_0083V dňoch 15. – 23. 10. 2016 sa uskutočnil Európsky kódovací týždeň, ktorý prebiehal vo všetkých členských krajinách Únie. Code Week má za cieľ zviditeľniť programovanie, odstrániť predsudky o programovaní a motivovať ľudí, aby sa túto zručnosť naučili, pretože programovanie je kreatívny spôsob ako preniesť nápady do reality. Pri tejto príležitosti si študenti tretieho ročníka Ráchel Saraková, Eva Šarišská a Marek Belej pripravili prednášku pre žiakov Základnej školy bl. Pavla Petra Gojdiča s cieľom vzbudiť ich záujem o programovanie. Ako budúci maturanti z informatiky, žiakom piateho a siedmeho ročníka vysvetlili svoje dôvody, prečo sa rozhodli študovať práve tento predmet a ukázali im základy programania v detskom programovacom jazyku Karel.

Košický Matboj

október 22nd, 2016

V piatok 21.10.2016 sa žiaci našej školy Ráchel Saraková (3.A), Lucia Iľkovičová (2.B), Adriána Cenkerová (1.A) a Marek Belej (3.A) zúčastnili matematickej súťaže družstiev Košický Matboj. Z 54 družstiev z celého Slovenska sa umiestnili na 12. mieste. Poradie aj zadanie úloh si môžete pozrieť tu.

Galéria fotografií

október 20th, 2016

Oznamujeme návštevníkom našich stránok, že od školského roka 2016/2017 umiestňujeme fotky na stránku gppgpo.edupage.sk

Študenti, rodičia a učitelia si môžu fotografie, známky a novinky prezerať aj cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage. Viac informácií nájdete na mobile.edupage.org.

 

Update Lenka Mikulášková dňa 20.10.2016

Duchovné obnovy študentov Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča

október 15th, 2016

img_2558

Študenti všetkých ročníkov nášho gymnázia sa v prvej polovici októbra zúčastnili v troch turnusoch trojdňových duchovných cvičení v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Duchovné cvičenia prvákov a druhákov viedol o. Jozef Maretta. Prváci mohli získať skúsenosť spásy ako ovocie stretnutia sa so živým Kristom a Duchom Svätým. Druháci absolvovali kurz ZBAV NÁS ZLÉHO, ktorého cieľom je poukázať na najčastejšie ponuky z kuchyne Zlého a ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista na ceste večnej radosti a pokoja. Tretiakov a štvrtákov sprevádzal počas duchovnej obnovy o. Rastislav Baka. Študenti sa mohli započúvať do prednášok na rôzne témy, mali možnosť pristúpiť k svätej spovedi, rozjímať nad Božím Slovom a hľadať pravdu, byť každý deň účastní na svätej liturgii a tiež venovať čas osobnej i spoločnej modlitbe. Okrem toho to bol čas vzájomného spoznávania a budovania vzťahov, prechádzok, hier a radostných chvíľ.

Update Lenka Mikulášková dňa 20.10.2016

Rodičovské spoločenstvo

október 1st, 2016

Dňa 6.10.2016 o 16:30 sa uskutoční plenárne zhromaždenie rodičovského spoločenstva. Po skončení budú v jednotlivých triedach triedne aktívy. Srdečne pozývame rodičov všetkých študentov.